Başlangıç » Genel » Gazetecinin Tanımı?Gazetecinin Sorumluluğu

Gazetecinin Tanımı?Gazetecinin Sorumluluğu

reklam

7 Mart 2011 Genel Yorum yapın


reklam

Gazeteci Diye Kime Denilir ve görevleri Sorumlulukları Nelerdir sorusunun yanıtını size Medya Etiği Konu Anlatımımız içinde sunuyoruz arkadaşlar

Medya Etiği

Gazetecinin hakları halkın haber alma hakkının ve ifade özgürlüğünün,Meslek ilkeri ise dürüst ve doğru iletişimin temelidir.

Değerlendirme merçeği öncelikl VİCDANdır.

Gazetecinin Tanımı

gazeteci nin tanimi,gazeteci tanımı ,gazeteci tanımı ve görevleri,gazetecinin görevleri ve tanımları

Düzenli olarak günlük yahut süreki bir yazılı ,sesli ,görüntülü ,elektronik veya dijital basın yayın organında kadrolu veya sözleşmeli olarak telif karşılığı haber alma,işleme,iletme veya görüş fikir belirtme görevini üstlenen aynı zamanda asıl işi bu olan kişilerdir.

Gazetecinin Görev Ve  Sorumlulukları

Gazeteci ,basın özgürlüğünü , halkın doğru haber alma ve bilgi edinme hakkı adına dürüst biçimde kullanır.Halka karşı sorumluluğu tüm sorumluluklarından önce gelir.

Gazeteci ilettiği haber ve bilgiden bizzat kendisi sorumludur.

Gazetecinin özgürlüğü ve sınırlarını meslek ilkeri belirler.

Gazetecinin Temel Görevleri ve İlkeleri

Gazeteci bilgi ,ses , görüntü elde etmek için yanıltıcı yöntemler kullanamaz.

Gazeteci , kamuya mal olmuş biri bile olsa halkın haber alma özgürlüğü ile doğrudan ilişkili olmadıkça özel hayatın gizliliği ilkesini ihlal edemez.

Gazeteci , yayınlanmış her yanlışı en kısa sürede düzeltmekle yükümlüdür.

Gazeteci aldığı bilgiyi kaynak izin vermedikçe açıklayamaz.

Gazeteci kanıtı olmayan dedikodu dayanaksız suçlamalardan uzak durur.

Gazeteci bir haberin veya bilginin yayınlanmasından maddi madevi beklentisi içerisinde olamaz.

Gazeteci , mesleğini reklamcılık ,propaganda ve halkha ilişkiler ile karıştıramaz.

Gazeteci elindeki bilgileri yayın konusu dışında kendi menfaatleri için kullanamaz.

Gazeteci her ne amaçla olursa olsun tehdit ve şantaja başvuramaz.Bütün baskılara karşı koyar.

Gazeteci , her türlü baskıyı reddeder ve çalıştığı yer dışında kimseden talimat alamaz.

Gazeteci sıfatını taşıyan herkez meslek ilkelerini kabul etmiş sayılır.


Halkın bilgi edinme hakkın uyarınca ,gazeteci kendi açısından sonuçları ne olursa olsun,gerçeklere ve dogrulara saygı duymak ve uymak zorundadır.

Gazeteci ; bilgi ve haber alma ,yorum yapma ve eleştiri haklarını her ne olursa olsun savunur.

Başta barış , demokrasi ve insan hakları olmak üzere , insanlığın evrensel değerlerini,çok sesliliği , farklılığa saygı duymayı savunur.Yani ayrımcılıktan uzak olur.

Gazeteci kaynağını bilmedi hiçbir haberi veya bilgiyi yayınlamaz.

Gazeteci temel bilgileri değiştiremez yok edemez.

Gazetecinin Hakları

Gazeteci tüm bilgi kaynaklarına ulaşma ve halkı ilgilendiren tüm olayları izleme ve araştırma hakkına sahiptir.

Gazetecinin karşısına çıkarılacak gizlilik ve sır gibi engeller , kamusal işlerde yasaya dayanmalı ve ikna edici gerekçelere dayanmalıdır.

Gazeteci kendisi ile yapılmış olan sözleşme dışında gelen her türlü telkin ,öneri ve isteği reddetme hakkına sahiptir.

Gazeteci, inanmadı bir görüşü savunmaya ve meslek ilkelerine aykırı bir iş yapmaya zorlanamaz.

Gazeteci , basın yayın işletmesinin işleyisini ilgilendiren kararlardan haberdar edilmeli ve gereğinde kararların alınmasına katılmalıdır.

Gazeteci kaynakların gizlili ilkesi uyarınca , kaynağını açıklamaya ve tanıklık etmeye zorlanamaz.Kaynak izin verdiği taktirde gizlilik ortadan kalkabilir.Kaynak tarafından yanıltığı durumlardagazeteci kaynak açıklayabilir.

Gazetecinin Doğru Davranış Kuralları

Haber – Yorum  : Haber ile yorumlar birbirinden ayrı tutulmalıdır.

Fotograf – Görüntü : yayınlanan foto yada görüntünün güncelliği belirtilmeli

Haber – İlan – Reklam : İlan ve reklamların haber ve yoruma karıştırılmamış olması gerekir.

Yargı : Yargı süreci devam eden bir olayı yayınlarken yargının kararlarını etkileyecek haberler yapılmaz

Çocuk: 18 Yaşın altındakilerin isim soyisim ve resim gibi bilgileri yayınlanamaz.

Cinsel Saldırılar : mağdurların resim ve kimlik bilgileri kamu yararı olmadıkça yayınlanaamaz.

Kimlik veya Özel Durum:Kişinin işlediği suç ve olay ne ise tamamen açıklanıp alay konusu yapılmaz.

Sağlık : Sağlık hakkındaki bilgileri verirken dogru bilgi ve halkı endişe içine sokmamak gerek.

Hediye : Haber için yada bir yayın için hiçbir şekilde hediye kabul edilmez.

Mühessese Çıkarı :Gazeteci hiçbir konuda mühessese çıkarı için bir faaliyete gönüllü yada zorla katıldırılamaz.

Özeleştiri:Gazeteci düzeltmelerini yaparken kendi özeleştirilerini de yapmalıdır.

Taraf Olma:Bir konuda yayın yapılırken taraf oldukları kesimi kamoyuna kesin bir dille belirtmeli.

Özel Hayat: Büyük suç yada yolsuzluk ,toplumu kötü etkileyecek haber yada arastırma , kamu sağlığı ve güveni  ve ilgili kişinin toplumu yanlış yönlendirmesi gibi durumlar söz konusu olmadıkca kimsenin özel hayatı kamuya sunulmaz.

Bilgi Belge:Doğrudan kamu yararı olmadıkça ses,görüntü ,belge fotograf izinsiz kullanılamaz.

Haber için Para: Haber için para alıp veya para verilemez.

Sarsıcı Durumlarda : Kişinin şok anı geçirdiği zamanlarda bundan faydalanıp aciz durumları gösterilemez.Duygu sömürgesi yapılamaz.

Suçlu Yakınları : Suçlu yakınlarından bilgi alınırken , onlarıda bu suç içine çekecek yayınlar yapılamaz.

İntihar Olayları : İntihar olayları yayınlanırken intihara sevk eden açıklamalar yapılamaz.

Ekonomik ve Mali Bilgi : Kamu yasağı olmasa bile ekonomik ve mali bilgiler yarar gözetmedikçe tam olarak açıklanmaz.

Ambargo – Önceden görme – off the record : Bir haber ve araştırma kaynağın izin verdiği tarihten önce yayınlanamaz.

Rekabet : Rekabet içinde bulundugu bir gazete yada gazeteciye zarar verecek yayınlar yapmakdan kaçınılmalıdır.

Kaynak Gösterme : Kaynağı olmayan haber yayınlanmaz.Gazeteci yayınladıgı haberi kaynakdan izin alarak kaynak belirterek yayınlar.

Özdeşleşme : Bir kurum veya kuruluşla özdeşleşmesi uygunsuzdur.Gazeteci halkın iyiliğine çalışmalıdır.

Medya Etiği ders notudur.

Bir önceki Makalemiz olan Erkeklerin Hoşlandığı Sözler ve İltifatlar başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

reklam

Bir Cevap Yazın

DMCA.com