Başlangıç » Eğitim » Avrupa Birliği Ne Zaman Nerede Kuruldu?kuruluş amacı nedir?

Avrupa Birliği Ne Zaman Nerede Kuruldu?kuruluş amacı nedir?

reklam

22 Mart 2011 Eğitim Yorum yapın


reklam

Avrupa Birliğinin Kuruluşu Özet Bilgi

Avrupa Birliği Ne Zaman Kuruldu, Avrupa Birliği Nerede ve Ne amaçla kuruldu. Günümüzde ülkemizin üyesi olmak için çabalamış olduğu Avrupa Birliği Batı Avrupa Ülkelerinin Kömür ve Çelik Alanında işbirliği yapması için 1951 yılında Avrupa Kömür Çelik Topluluğu olarak kuruldu ve ilerleyen zaman dilimi içinde ise bugünkü şeklini aldı.

Avrupa Birliği Kuruluş Tarihçesi

Avrupa yüzyıllarca, sık sık yaşanan kanlı savaşlara sahne oldu 1870-1945 yılları arasında Fransa ve Almanya üç kez savaştılar Birçok insan yaşamını kaybetti Bazı Avrupa ülkelerinin liderleri, barışın sürdürülebilmesinin tek yolunun, ülkelerinin ekonomik ve siyasi yönlerden birleşmesi olduğuna inandı
Böylece 1950 yılında, Fransız dışişleri bakanı Robert Schuman tarafından Batı Avrupa ülkelerinin kömür ve demir sanayilerinin bütünleşmesi planlandı Sonuç olarak 1951 yılında Avrupa Kömür Çelik Topluluğu (AKÇT) Belçika, Batı Almanya, Lüksemburg, Fransa, İtalya ve Hollanda’dan oluşan 6 üye ile kuruldu Bu ülkelerdeki kömür ve çelik sanayii ile ilgili alınan kararlar, bağımsız ve devletlerüstü bir kuruma (Yüksek Otorite) devredildi Söz konusu kurumun ilk başkanı Jean Monnet idi

Üç Topluluktan Avrupa Birliği’ne

Birkaç yıl içinde AKÇT öyle başarılı oldu ki söz konusu altı ülke işbirliklerini daha da ileriye götürmeye ve ekonomilerindeki diğer sektörleri de bütünleştirmeye karar verdi 1957 yılında Roma Antlaşmalarını imzaladılar Böylece Avrupa Atom Enerji Topluluğu (AAET) ve Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) oluşturuldu Üye devletler kurdukları ‘’ortak pazar’’ ile aralarındaki ticari engelleri kaldırdılar 1967 yılında, AKÇT, AAET ve AET’nin kurumları birleştirildi Bundan sonra, Avrupa Parlamentosu’nun yanı sıra, tek bir komisyon ve tek bir bakanlar konseyi vardı
Başlangıçta, Avrupa Parlamentosu’ndaki üyeler ulusal parlamentolardan seçiliyordu 1979 yılında, doğrudan ilk seçimler gerçekleştirildi Bu çerçevede, üye ülkelerin vatandaşlarına kendi isteklerine yönelik bir seçim yapma imkanı tanındı Bu tarihten itibaren, doğrudan seçimler 5 yılda bir gerçekleştirilmeye başlandı
Maastricht Antlaşması (1992) üye ülke hükümetleri arasında yeni işbirliği imkanlarının başlangıcı olduBuna örnek olarak, savunma ve adalet ve içişleri konuları verilebilir Varolan Topluluk sistemine hükümetlerarası işbirliği mekanizması da eklenmesi yoluyla, Maastricht Antlaşması Avrupa Birliği’ni (AB) ortaya çıkardı

reklam

Bir Cevap Yazın

DMCA.com